School Aid Uganda 2024

Living For Others värnar om alla barns rätt till en lärorik skolgång! Därför har vi sedan 2005 varit aktiva i Uganda med projektet School Aid. Projektåret 2024 fokuserar på St Lawrence Nursery and Primary School i byn Kabaale och omfattar två större delprojekt – The Water Project och skolprojektet. Våra insatser kommer möjliggöra vattenförsörjning för hela byn samt ett utökat upptagningsområde och möjlighet till fler år i skolan för områdets barn. Genom att anlita lokala yrkeskunniga ökar vi också den ekonomiska tillväxten i regionen och våra unga volontärer från Sverige får möjlighet att utveckla sin arbetslivserfarenhet, världsvana och inte minst medmänsklighet.

Delprojektet The Water Project genomfördes under tidiga delen av 2024 och innefattade konstruktionen av två brunnar i närheten av skolområdet. Kabaale har tidigare saknat brunnar och de nya brunnarnas kapacitet täcker hela byns behov av dricksvatten. Projektet har därför bidragit med ökad livskvalitet – att pumpa upp vatten sparar tid och minskar sjukdomsrisken jämfört med att hämta vatten från den naturligt förekommande vattenkällan som ligger en halv kilometer utanför byn. Projektet, vars totalkostnad landade på 32 000 sek, finansierades av gåvor från privatpersoner och brunnarna grävdes av personer i Kabaale. Living For Others är mycket stolta över att ha fått facilitera projektet.

The Water Project, Kabaale 2024.

Skolprojektet kommer genomföras mellan den 6 och 30 juni 2024 och målet är att konstruera en ny skolbyggnad, en personalbyggnad och toaletter. Under byggprocessen samarbetar volontärer hos Living For Others, som själva betalar sina flygresor till Uganda, med anlitade yrkeskunniga från lokalområdet. Bygget genomförs med stor försiktighet och förväntas inte störa den ordinarie verksamheten i skolan. Efter att de nykonstruerade byggnaderna står färdiga förväntar vi oss att fler av skolans 180 elever har möjlighet att delta i skolgång efter tredje klass, då de inte längre kommer behöva gå till andra skolor för att delta i undervisning. Vi förväntar oss också att skolans upptagningsområde ökar till att omfatta barn inte bara från Kabaale utan också Kiziba, Nakasagazi, Misimba och Kakubansiri.

School Aid Uganda, byggprojekt från tidigare år.

Finansiering av skolprojektet kommer från Stiftelsen Folke Bernadottes minnesfond och SafeSack Scandinavia AB. Living For Others bidrar också med egna ekonomiska medel som vi samlar ihop genom insatser i Sverige. Den 20 april deltog 35 medlemmar som volontärer i maratonloppet Premierhalvan och intäkterna gick oavkortat till projektet. Vi planerar flera insatser för fortsatt insamling av pengar – håll utkik i kalendern!

School Aid Uganda har under åren drivit i samarbete med tre viktiga partners. På den svenska sidan finns Lärkstaden Studiecentrum och studiehem, vars målsättning är att hjälpa unga män utvecklas som människor och medborgare genom att komplettera högskoleutbildning med yrkeskunskap. I Uganda finns våra två samarbetspartners Bugala Study Centre och Banda Catholic parish. Bugala Study Center har sedan starten 1998 genomfört över 30 lyckade skolbyggen i Uganda i samarbete med europeiska organisationer såsom Living For Others. Efter att skolbygget i Kabaale är klart är det Banda Catholic parish som kommer driva skolan. Dessa samarbetspartners är ovärderliga för genomförandet och den fortsatta framgången av skolan.

St Lawrence Nursery and Primary School, Kabaale, Uganda, innan start av ombyggnation.

För att vara med och bidra kontakta oss! Vi är säkra på att just du har något som du kan göra vi vill mer än gärna höra från dig.