FOOD FOR OTHERS

Projektet går ut på att Willys butiken förser Volontärer IYC med livsmedel och andra
produkter som inte går att sälja så att Volontärer IYC delar ut dem bland behövande familjer.

Matutdelningen sker varannan lördag. Produkterna som Willys lämnar är oftast livsmedel
vars bäst före datum närmar sig och andra produkter som har skadade förpackningar. Unga
volontärer från Volontärer IYC hämtar dessa produkter på Willys butik och åker runt hem till
familjerna på samma dag för att leverera dem. Det blir ett kort men mycket trevligt möte.
Familjerna har stora ekonomiska problem, som t ex ensamstående mammor som inte har
fasta inkomster, familjer där båda föräldrar är arbetslösa och saknar arbetstillstånd, osv.
Dessa familjer har tagit kontakt med Volontärer IYC tack vare att socialarbetare från
Stadsmissionen och från Caritas har givit dem information om det här projektet.

Projektet startade den 9 oktober 2021 med första matutdelning. Fram till årsskiftet delades
ut mat vid 9 tillfällen till 24 olika familjer. Vid varje tillfälle har man delat ut till 5-6 familjer,
totalt 52 leveranser under 2021.
Vid varje tillfälle deltar 2-4 volontärer från Volontärer IYC. Totalt har 9 olika volontärer
deltagit i projektet under 2021.
Vid varje tillfälle kör man cirka 100 km för att komma till Willys och alla familjer. Kostnaden
för bil och bensin är cirka 500 kr/tillfälle. Detta har finansierats av privata bidragsgivare.
Dagen före julafton och under mellandagarna åkte jultomten med volontärerna och delade
ut julklappar till alla barn. Julklapparna kom från generösa familjer från Norra
Djurgårdsstaden.

    X
    X