Matutdelning Costco

Tekniska Högskolan Tekniska högskolan, Stockholm, Sweden

FÖRST ÅKER VI TILL COSTCO ARNINGE OCH HÄMTAR MAT SOM VI FÅR FRÅN BUTIKEN. VI SORTERAR MATEN I VÅRA LÅDOR OCH SEDAN ÅKER VI RUNT OCH DELAR UT DEN TILL BEHÖVANDE FAMILJER

Free

Matutdelning Costco

Tekniska Högskolan Tekniska högskolan, Stockholm, Sweden

FÖRST ÅKER VI TILL COSTCO ARNINGE OCH HÄMTAR MAT SOM VI FÅR FRÅN BUTIKEN. VI SORTERAR MATEN I VÅRA LÅDOR OCH SEDAN ÅKER VI RUNT OCH DELAR UT DEN TILL BEHÖVANDE FAMILJER

Free