Mobirise Web Page Maker

Projekt Uganda

Hjälp oss att göra en skillnad

Projektbeskrivning

På svenska och på en sida.

Project description

In english and in one page

Broschyr

Ta en titt på den

Hjälp till!

Vänligen donera

Vilka är vi?

Vi är ett gäng ungdomar som vill åka till Uganda för att arbeta som volontärer. Vi kommer från olika bakgrunder:

 Lärkstadens Studiecentrum

Ett studenthem i Stockholm

 Tavasttähti

Ett studenthem i Helsingfors

 Bugala Study Center

Ett studenthem i Kampala

International Youth Cooperation

Arrangören av projekten


Vad går projektet ut på?

I en fattig region 80 km från Kampala ligger St. Kizito Primary School, en skola med cirka 700 elever som tas emot från ett stort område. Många stannar och sover i skolan under vardagarna eftersom de bor längre bort. Men det finns inte tillräckligt plats för alla, så många måste gå fram och tillbaka till skolan under flera timmar varje dag. Det leder till att många stannar hemma och går inte i skolan. Ytterligare ett problem är att det finns en hög förekomst av tonårsgraviditeter bland flickor mellan 13 och 15 år, och det förhindrar dem att avsluta sin grundskoleutbildning.
Projektidén kommer från nunnorna som driver skolan och som anser att ett elevhem skulle lösa en del av dessa två problem. De har efterfrågat Bugala Study Center att bygga ut ett klassrum för flickor på en påbörjad byggnad, så att de kan bo i skolan under veckan och kan satsa på sin utbildning.
Projektet ska pågå från den 29 juni till den 21 juli. 

Hjälp till!

Var och en av volontärerna ska betala 10 000 kr för att bekosta resan, login och en del av projektet. Men det räcker inte. Vi behöver din hjälp!

Vänligen donera!

  • Plusgiro 174795-5 (International Youth Cooperation)
  • Bankkonto: 9960 2601747955
  • IBAN: SE93 9500 0099 6026 0174 7955
  • BIC-code (o SWIFT): NDEASESS


För dig som privatperson

Det är inte rättvist att dessa unga flickor från Uganda inte får samma möjlighet till utbildning som vi som bor i denna till synes bekväma Europa. Det är otroligt hur mycket utbildningsnivån, möjligheten att åstadkomma egna drömmar och andra ambitioner beror på vilket land man är född i. Det är inte rättvist att många barn i Uganda ännu inte kan fullborda en grundutbildning. Vi känner att det är vårt ansvar att, som medmänniskor, ändra på detta. Några av oss ska personligen åka till Uganda för att bygga färdigt elevhemmet, men för att göra det behöver vi allas hjälp. Med ditt bidrag, oavsett beloppet, kan du bli en del av projektet, och hjälpa förändra många männikors liv.


För dig som företag

Donationer till volontärprojekt som det här är ett av de olika sätt som ert företag kan visa socialt ansvar för vårt värld. Det är till företagets nytta när kunder och anställda vet att företaget bryr sig om människors välmående och inte endast vinstmaximering. Vi vill gärna samarbeta med alla våra sponsorer och informera om det på projektets hemsida och i nyhetsbrevet, samt i andra medier som vi kommer att producera när projektet är avslutat.

Projektexempel: ”School Aid 2005 – Uganda”

År 2005 åkte 15 voluntärer från Lärkstaden Studiecentrum till Uganda för att genomföra ett liknande projekt. De samarbetade med en grupp ugandiska ungdomar och byggde en skola på Buvumaön, mitt i Viktoriasjön. Några företag som Ericsson och stiftelser som Folke Bernadottes minnesfond sponsrade med generösa bidrag. Sedan dess har skolan tagit emot flera hundra elever år efter år som har gjort framsteg i sin utbildning.

Några bilder på hur byggnaden ser ut nu