Volontärer IYC

 
 
 

Volontärer International Youth Cooperation är en ideell förening som vill engagera folk i att utöva hjälpverksamhet bland behövande.


Vi gör det genom att:

  1. -ordna verksamheter vars mål är att engagera ungdomar som volontärer för att förbättra situationen för utsatta människor;

  2. -ordna verksamheter som hjälper de unga att få mer kunskap och erfarenhet för att bli bättre människor och medborgare;

  3. -samla in medel för de ovannämnda projekten där unga människor deltar;

  4. -samla in medel för att stödja projekt i utvecklingsländer, vars mål är att jobba med dem mest behövande, speciellt barnen.


 


Tack till alla er som gör att våra projekt hjälper många utsatta människor i olika delar av världen!

En kort presentation

 

Volontärer IYC

Friggagatan 10

114 27 Stockholm

Plusgirot  17 47 95 - 5

info@volontarer.com